WTLP: Wat is het en wat betekent het voor u?

Wat is WLTP?

WLTP staat voor Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure. Het is een nieuwe testmethode om het brandstofverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van verontreinigende gassen van lichte voertuigen te meten. De WLTP-norm vervangt de oude NEDC-norm die sinds 1973 in Europa van kracht was. 

De WLTP-regeling, die sinds 1 juli 2020 van kracht is, beïnvloedt de brandstofverbruiks- en CO2-emissiemeting van diverse auto's. De regeling is van toepassing op alle nieuwe benzine-, diesel- en hybrideauto's die na 1 juli 2020 zijn afgeleverd. Elektrische auto's en occasion leaseauto's, ongeacht de brandstof, vallen niet onder de WLTP-regeling.

Wat is het verschil tussen WLTP en NEDC 2.0 ?

WLTP hanteert andere testmethoden dan de NEDC-test (afkorting voor New European Driving Cycle). Vroeger werden abstracte, theoretische rijprofielen gebruikt om het brandstofverbruik te meten, maar voortaan hanteert men een realistischer rijprofiel op basis van werkelijke rijgegevens. Dit geeft een betrouwbaarder beeld van de prestaties op de weg en is een handig, universeel middel om verschillende personenauto’s met elkaar te vergelijken. Aangezien de cijfers ook meer aansluiten bij wat er in realiteit wordt verbruikt en uitgestoten, zal het ook nieuwe basis vormen om de aftrekbaarheid van de auto te berekenen.

Waarom is er een nieuwe testmethode?

De NEDC-norm was verouderd en gaf niet langer een realistisch beeld van het brandstofverbruik en de uitstoot van auto's in de praktijk. De WLTP-norm is realistischer en nauwkeuriger. 

De NEDC-test hanteert één CO2-uitstootwaarde voor een complete autofamilie, zonder rekening te houden met carrosserievorm of de aanwezigheid van opties. De WLTP-test daarentegen neemt opties wel mee in de berekening. Voor elk automodel worden alle motor-transmissievarianten afzonderlijk getest, in zowel een basisuitvoering als een rijk uitgeruste versie. De rijkere uitvoering heeft doorgaans een hoger gewicht, wat resulteert in extra rijweerstand en dus een hogere CO2-uitstoot.

Hoe werkt de WLTP-test?

De WLTP-test is een laboratoriumtest die in drie fasen wordt uitgevoerd, het duurt ongeveer een halfuur:

  • Stad: Deze fase simuleert stadsverkeer met lage snelheden en veel stops.

  • Buitenweg: Deze fase simuleert rijden op een provinciale weg met constante snelheden.

  • Autoweg: Deze fase simuleert rijden op de snelweg met hoge snelheden.

De testresultaten worden gecombineerd om een ​​gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot te bepalen.

Wat betekent WLTP voor jouw bedrijf?

De invoering van de WLTP-test heeft gevolgen voor de portemonnee, zeker als je zelfstandig bent of een bedrijfswagen gebruikt. Deze nieuwe testmethode meet de CO2-uitstoot van voertuigen realistischer, wat vaak leidt tot hogere waarden dan de oude NEDC-test.

Hogere CO2-uitstoot, hogere belasting

Een hogere CO2-uitstoot volgens de WLTP-norm betekent concreet dat:

  • De aftrekbaarheid van de autokosten daalt. Je kan dus minder van de autokosten aftrekken in je belastingsaangifte.

  • Het voordeel van alle aard (VAA) voor bedrijfswagens stijgt. Dit is een forfaitaire bijtelling op jouw loon voor het privégebruik van de wagen. Een hogere CO2-uitstoot leidt tot een hoger VAA, waardoor je meer belastingen betaalt.

Wees alert bij aankoop of lease

Om de impact op jouw belastingen te beperken, is het belangrijk om bij de aankoop of lease van een nieuwe wagen rekening te houden met de WLTP-waarden. Vergelijk verschillende modellen en houd rekening met de fiscale gevolgen op lange termijn.