Wat betekent V2G (vehicle-to-grid) opladen?

Een nieuwe wereld met hernieuwbare energie

De opkomst van EV’s luidt een nieuw tijdperk in waarin niet alleen weginfrastructuur een evolutie zal doormaken maar ook de algemene nutsvoorzieningen mogelijks onder druk komen te staan. Zo zou de uitbouw van hernieuwbare energiebronnen, met hun fluctuerende productievolumes, ervoor kunnen zorgen dat het elektriciteitsnet uit balans geraakt, wat vervolgens voor stroompannes zou kunnen zorgen. Dit is een kwestie waar men al langer mee zit, maar stilaan wordt het potentieel van V2G meer en meer naar voren geschoven als een mogelijke oplossing hiertegen. Maar wat is V2G?


Vehicle-to-grid

Letterlijk vertaald is dit “wagen-naar-net”. De naam suggereert het al, dit zijn wagens die energie kunnen opslaan en teruggeven aan het net. Concreet wil dit dus zeggen dat een dergelijk type wagen dus een overschot aan geproduceerde energie kan opvangen. Zo kan het elektriciteitsnet zich beter balanceren en verdelen als het bepaalde schommelingen doormaakt, door bijvoorbeeld een periode waarin er minder windenergie werd opgewekt of in de winter wanneer er minder zonne-energie opgewekt wordt. Dit zou een enorme stap voorwaarts zijn voor het opslagprobleem van hernieuwbare energiebronnen. Meer nog, wij zien dit als een van de cruciale oplossingen voor de huidige klimaatcrisis. Een grote stijging in het aantal V2G betekent concreet dat er dan minder en minder wagens met verbrandingsmotor op de baan zijn én dat er meer hernieuwbare energie kan opgeslagen worden, waardoor de nood voor energieopwekking door de verbranding van fossiele brandstoffen vermindert. Dit perspectief biedt een sprankeltje hoop voor de moeilijke opdracht van het terug te schroeven van de klimaatopwarming.


Waarom zou ik voor V2G gaan? 

Naast de grote voordelen voor het milieu, zijn er immers ook interessante voordelen voor de gebruikers. Bij de uitrol van een groot netwerk van V2G zou er op termijn onafhankelijk van de beschikbaarheid van zon en wind toch op hernieuwbare energie geladen kunnen worden. Dit maakt dat de kost voor de gebruiker dan ook gevoelig zal dalen. Bijgevolg doet dit, bij het rijden, de prijs per kilometer sterk dalen. V2G zou ook te hulp kunnen schieten bij een “black-out” of een stroompanne, waarbij de batterij van de wagen ook een huishouden zou kunnen voorzien van enige elektriciteit. Ten slotte, zou het ook mogelijk zijn om de overschot aan elektriciteit door te verkopen aan het net of aan derden. Kortom, het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portefeuille. 


Wanneer komt V2G naar ons?

Momenteel wordt V2G in verschillende landen getest, zoals o.a. in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. Maar deze technologie staat vandaag nog in zijn kinderschoenen en is nog niet klaar voor uitrol op grote schaal. Vandaag worden hiervoor nog dure DC-laadstations gebruikt om dit mogelijk te maken. De omvormers die in de meeste elektrische wagens gebruikt worden zijn immers (nog) niet in staat om de energie naar het net te sturen.


Pluginvest CEO, Sander Hereijgers, zegt: “Deze laadpalen zijn echter nog steeds zeer duur (€5-10.000 voor toestel) en de sturing van het V2G is nog niet gestandaardiseerd”. Zo zegt hij ook: “Daarom wachten wij nog met de commercialisatie hiervan en raden wij aan om een gewone 'slimme' AC lader te plaatsen”. Bovendien is er nog steeds een nood voor een concreet, winstgevend business-model voor het V2G-systeem. Japan dient hier als voorbeeld aangezien zij het dichtste bij de realisatie van een V2G-netwerk staan met voortdurende testing o.a. bij Toyota Tsusho Corporation. In België was Elia Group de eerste om deze technologie te testen wat maakt dat we dus niet achtergelaten worden op vlak van de ontwikkeling van V2G. Maar wanneer mogen we nu massaal gebruik van V2G verwachten in België? Dat is momenteel nog moeilijk in te schatten aangezien dit afhankelijk is van veel verschillende factoren, zoals de politiek en technologische ontwikkelingen, maar sommige bronnen zijn optimistisch en hopen dat er tegen 2030 voldoende vooruitgang zal zijn gemaakt om van start te gaan met de uitrol van V2G op wereldwijde schaal.