CREG-tarief

Het CREG is de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas in België. De 2 voornaamste taken van het CREG zijn enerzijds het toezicht houden op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Anderzijds waakt het CREG over de markttoestand en over het algemene energiebeleid, rekening houdend met de consumentenbelangen. De tariefbepaling van het CREG is dan ook een leidraad voor CPO’s en MSP’s in België.

Huidig  Pluginvest  CREG-tarief*:

€ 0,33/kWh ex. BTW*Bij Pluginvest wordt het tarief voor de terugbetalingen van de energiekosten (genaamd  Pluginvest CREG-tarief " ) standaard gebaseerd op het gemiddelde CREG-tarief.


Concreet voorbeeld:

Betaalt jouw werkgever de laadkosten van jouw thuislaadstation terug? Dan zal het tarief waaraan de terugbetaling van de gemaakte laadkosten (= verbruikte energie van jouw laadstation) bepaald worden door jouw werkgever. Indien jouw werkgever ervoor heeft gekozen om het terugbetalingstarief aan de hand van het Pluginvest CREG-tarief te laten gebeuren, dan geldt de volgende situatie voor jou. 

Als je de terugbetaling van de laadkosten van bijvoorbeeld augustus 2023 verwacht, dan zal het terugbetaalde bedrag berekend worden op basis van het het Pluginvest CREG-tarief. De terugbetaling voor augustus 2023 zal dan aan €0,32/kWh zijn. De effectieve terugstorting van de laadkosten gebeurt gemiddeld 30 dagen na het aflopen van de maand waarvan je de terugbetaling verwacht. 

Gehanteerde CREG-tarieven van de voorbije maanden bij Pluginvest

Maand Prijs
Juli 2023
€ 0,34/ kWh
Augustus 2023
€ 0,32/ kWh
September 2023
€ 0,33/ kWh
Oktober 2023
€ 0,32/ kWh
November 2023
€ 0,33/ kWh
December 2023 € 0,33/ kWh
Januari 2024 € 0.33/kWh
Afgeleid van: www.creg.be
* Alle prijzen zijn exclusief BTW. Indien je een particuliere klant bent, geldt er een BTW-regeling van 6%.

Wens je nog meer info, neem dan gerust contact op.

Contacteer ons