België staat hoog in de lijst van beste infrastructuur voor EV's

België staat hoog in de lijst van beste infrastructuur voor EV's

Uit een wereldwijde analyse van ALD Automotive, Europees marktleider in leasing en mobiliteit, blijkt dat België een score van 62 op 100 heeft behaald in de top 5 van meest ontwikkelde landen op vlak van elektrisch rijden. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de transitie naar duurzame mobiliteit. 

Volgens de Mobility Guide van ALD presteren buurland Nederland en Scandinavische landen zoals Noorwegen, Zweden en Finland beter dan België op vlak van elektrisch rijden. Deze landen hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van een netwerk van laadpalen en hebben stimuleringsmaatregelen ingevoerd, zoals subsidies en belastingvoordelen, om de aankoop van elektrische voertuigen te bevorderen. 

Maatregelen om infrastructuur te verbeteren

Hoewel België nog een inhaalslag te maken heeft, zijn er wel al verschillende initiatieven genomen om de elektrificatie van het wagenpark te bevorderen. Zo heeft de Vlaamse regering een plan opgesteld om tegen 2030, 100.000 laadpunten te installeren en wil ze tegen 2030 alle nieuw verkochte auto's emissievrij maken. Ook hebben verschillende steden en gemeenten in België al maatregelen ingevoerd om elektrisch rijden te stimuleren, zoals het reserveren van parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen en het verlagen van parkeertarieven. 

Hoe kunnen bedrijven bijdragen aan de transitie?

Bedrijven kunnen ook bijdragen aan de transitie naar duurzame mobiliteit door te investeren in elektrische bedrijfswagens en door het aanbieden van laadinfrastructuur op de werkplek. Dit kan niet alleen bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot, maar kan ook leiden tot kostenbesparingen en een verbeterd imago. Pluginvest helpt bedrijven met deze overgang naar eMobility om de elektrische revolutie te faciliteren. 

Belgische bedrijven kunnen tot 100% van de kosten voor de aankoop van een zuiver elektrische wagen aftrekken van de belastingaangifte. Bovendien zijn de kosten voor elektriciteit (om de wagen op te laden), de financiering en het parkeren volledig aftrekbaar.

Kortom, hoewel België nog werk te doen heeft op vlak van elektrische mobiliteit, zijn er al verschillende stappen gezet om de transitie naar duurzame mobiliteit te bevorderen. Het is nu aan de overheid, bedrijven en particulieren om samen te werken en verder maatregelen te nemen om deze transitie te versnellen en de CO2-uitstoot te verminderen.