Brandveiligheid van laadstations in een parking: Welke eisen zijn er?

De transitie naar elektrische mobiliteit gaat razendsnel. Steeds meer parkeergarages installeren dan ook laadstations. Maar wat zijn de regels rondom de brandveiligheid van laadstations in een parking? En wat met de verzekering van deze laadinstallatie?

De brandweer 

De brandweer heeft als taak om de veiligheid te bewaken. Ze kunnen zich bezorgd maken over de brandveiligheid van laadstations in parkeergarages, maar ze hebben geen veto over de plaatsing ervan.

De brandweer kan wel eisen stellen aan de installatie van laadstations in ondergrondse en bovengrondse parkeergebouwen, zoals:

  • Duidelijke signalisatie van de laadinfrastructuur voor de hulpdiensten

  • Plaatsing van laadpalen zo dicht mogelijk bij de uitrit (evacuatieniveau)

  • De installatie van branddetectie en een blusvoorziening in de buurt van het laadstation

  • Het respecteren van de minimale afstanden tussen het laadstation en andere objecten of nooduitgangen

  • De volledige lijst met eisen vind je hier.

In de meeste gevallen zal de brandweer geen bezwaar hebben tegen de installatie van laadstations, zolang aan de veiligheidseisen voldaan wordt.

De verzekeraar

Het is belangrijk om contact op te nemen met je verzekeraar om te informeren naar hun voorwaarden. Zo kan je onaangename verrassingen vermijden. Bij de meeste verzekeraars is er geen sprake van een verhoogde premie voor de aanwezigheid van laadinfrastructuur voor EV's. Doorgaans mag je uitgaan van de volledige dekking in geval van schade bij een laadpaal door brand of overstroming die niet rechtstreeks gelinkt is aan de laadpaal of een oplaadbeurt.

Schade aan de laadinfrastructuur die het gevolg is van een defect aan het laadpunt zelf valt hier dus niet onder. Men kan mogelijk beroep doen op garanties van de fabrikant van het laadpunt of via rechtsbijstandverzekering een procedure starten tegen de fabrikant.

Voor residentiële parkings kun je bij brand beroep doen op de collectieve blokpolis van het gebouw. De verzekeraar zal in veel gevallen de fabrikant van de laadinfrastructuur (door een fout bij het laadstation) aansprakelijk stellen voor de geleden kosten.

Elektrische auto's en laadstations zorgen niet voor meer brandrisico

Er is een misvatting dat elektrische auto's brandgevaarlijker zijn dan auto's met een brandstofmotor. Dit is echter niet waar. Uit onderzoek blijkt dat het brandrisico van elektrische auto's niet hoger is dan dat van brandstofauto's.

In 2022 waren er in Zweden 3,8 autobranden per 100.000 elektrische of hybride auto's, terwijl dat aantal bij auto's met verbrandingsmotoren 68 per 100.000 auto's was. Een verschil van ruim zeventien keer!

Dezelfde trend zien we in Australië. EV-rijders hebben daar 0,0012 procent kans op een autobrand, terwijl die kans voor eigenaren van diesel- en benzineauto's 0,1 procent is. 

In de meeste gevallen zul je geen problemen ondervinden om laadstations te installeren in je parking. De brandweer en de verzekering kunnen echter eisen stellen aan de installatie. Het is belangrijk om contact op te nemen met de brandweer en de verzekering om te informeren naar hun voorwaarden.