Nieuw Waals akkoord stimuleert elektrische voertuigen met herziene autobelasting

De Waalse regering heeft na lange tijd onderhandelen een akkoord bereikt met betrekking tot de belasting van inverkeerstelling  (BIV). Deze belasting, die eenmalig wordt geheven bij de verkoop van een auto, zowel voor nieuwe als tweedehands voertuigen, zal vanaf 2025 herzien worden. Het bedrag van de belasting wordt berekend aan de hand van verschillende factoren, zoals het type voertuig, de cilinderinhoud en de CO2-uistoot. Het voornaamste doel van dit akkoord is om de Waalse burgers aan te moedigen om voertuigen te kopen die een lagere uitstoot hebben.

Berekening van belasting voor elektrische voertuigen

Binnen dit nieuwe akkoord is er speciale aandacht voor elektrische voertuigen.  Met de vorige berekening werden elektrische voertuigen vaak hoger belast omdat ze zwaarder zijn dan traditionele auto's. Maar nu zullen ze aan de hand van een speciale formule een vermindering in de BIV krijgen. De formule wordt als volgt berekend: 

BIV= vermogen x MTM* x coëfficiënt 

De MTM* staat voor de massa in rijklare toestand van het voertuig. De coëfficiënt is afhankelijk van het vermogen van het voertuig en het type brandstof. Voor elektrische voertuigen gelden specifieke coëfficiënten.

  • <120 kW = 0,09 

  • 120 - 160 kW = 0,18 

  • >160 kW = 0,26

Deze coëfficiënten zorgen ervoor dat elektrische voertuigen een lagere belasting hebben in vergelijking met voertuigen met een verbrandingsmotor.  Een elektrische Opel Mokka die nu 61,50 euro aan BIV betaalt, zal vanaf 2025 ongeveer 50 euro moeten betalen. Het lijkt een klein verschil, maar kan een groot impact hebben op de TCO van de auto.

Bevoordeling van elektrische en hybride motoren

Het nieuwe akkoord heeft als bedoeling de keuze voor elektrische en hybride auto's te stimuleren. Door de gunstige coëfficiënten die worden toegepast bij de berekening van de BIV, worden elektrische voertuigen en hybride voertuigen beloond. Dit betekent dat de belasting voor deze voertuigen lager zal zijn dan voor voertuigen met een verbrandingsmotor. De Waalse regering laat op deze manier zien dat ze zich actief inzetten voor de gezondheid van hun burgers en het milieu. 

Inwerkingtreding en toepassing van de hervorming

De herziene autobelasting zal van kracht worden op 1 juli 2025. Het is belangrijk op te merken dat deze hervorming alleen van toepassing is op nieuwe inschrijvingen. Dit betekent dat bestaande voertuigen niet worden beïnvloed door deze nieuwe regel. Bovendien heeft de Waalse regering benadrukt dat het niet de bedoeling is om burgers die zich geen nieuw voertuig kunnen veroorloven, te benadelen. De BIV zal sowieso dalen naargelang de leeftijd van het voertuig; hoe ouder het voertuig, hoe minder belasting je hierop zal betalen. 


Met het nieuwe akkoord van de Waalse regering wordt een belangrijke stap gezet om elektrische voertuigen te bevorderen en de CO2-uitstoot te verminderen. De herziene autobelasting, die vanaf 1 juli 2025 van kracht wordt, stimuleert de keuze voor elektrische en hybride motoren door gunstigere belastingtarieven toe te passen. Elektrische voertuigen profiteren van lagere belastingen in vergelijking met voertuigen met verbrandingsmotoren, waardoor ze aantrekkelijker worden voor consumenten. Deze hervorming zorgt voor een positieve ontwikkeling in de richting van schonere en duurzamere mobiliteit in Wallonië.Deel dit artikel:

Uw Dynamic Snippet wordt hier weergegeven ... Dit bericht wordt weergegeven omdat u niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.