Brussel zal laadpalen vanaf 2025 verplichten in parkings

Wetgeving rond laadpalen in Brusselse parkings bepaald

Brussel heeft beslist om vanaf 2025 verplicht laadpalen te voorzien in parkings van meer dan 10 wagens. Dit wettelijk kader bestond al even in Vlaanderen, maar nu heeft dus ook Brussel duidelijke wetgeving bepaald voor laadpalen in parkings. Dit was ook nodig om het doel van 22.000 laadpunten tegen 2035 te realiseren. Vandaag telt Brussel 1.972 openbare laadpunten. Vorig jaar werd al een decreet goedgekeurd dat alle nieuwe parkings verplicht een bepaald aantal laadinstallaties moeten hebben, maar nu werden de laatste wijzigen aan dat decreet vastgelegd. 

In het besluit van de Brusselse regering werd niet alleen het aantal te installeren laadpalen bepaald, maar ook de veiligheidsnormen rond de plaatsing van laadpalen in parkings zoals de keuring van de laadpalen. 

Er wordt ook gratis begeleiding aangeboden voor het plaatsen van laadpalen. Zowel burgers als bedrijven kunnen gebruik maken van deze begeleiding. 


Het wettelijke kader

Deze beslissing heeft momenteel enkel invloed op Brusselse parkings met meer dan 10 staanplaatsen. Vanaf de wetgeving in gang treedt zullen deze parkings bovendien ook onderworpen worden aan controles en zullen zij ook de nodige omgevingsvergunningen kunnen voorleggen. De timeline ziet er als volgt uit voor de verschillende soorten parkings. 

Voor parkings van kantoren
  • Vanaf 1 januari 2025: 10% van de plaatsen moet voorzien zijn van een laadpunt (min. 2 laadpunten in totaal)

  • Vanaf 1 januari 2030: 20% van de plaatsen moet voorzien zijn van een laadpunt

  • Vanaf 1 januari 2035: 30% van de plaatsen moet voorzien zijn van een laadpunt


Voor openbare parkings 
    • Vanaf 1 januari 2025: 5% van de plaatsen moet voorzien zijn van een laadpunt (minimaal 2 laadpunten)

    • Vanaf 1 januari 2030: 10% van de plaatsen moet voorzien zijn van een laadpunt

    • Vanaf 1 januari 2035: 20% van de plaatsen moet voorzien zijn van een laadpunt


Voor parkings van woningen
  • Vanaf 1 januari 2025: Een laadpunt op elke parkeerplaats van bewoners die kenbaar maken dat ze met een elektrische auto rijden. 


Bovendien biedt Leefmilieu Brussel een gratis dienst aan voor alle vragen omtrent deze beslissing. Via de Facilitator Laadinfrastructuur kan je steeds in contact komen voor informatie en advies.

Het wetsontwerp zelf kan je bij ons aanvragen via marketing@pluginvest.eu. Dit wetsontwerp vormt echter momenteel nog geen wettelijke basis. Deze zal een van de komende dagen gepubliceerd worden, waarna de wetgeving 10 dagen later in werking zal treden. 


Dit artikel delen: