EV’s opladen op de camping hoeft geen probleem te zijn

Waar zit het probleem juist?

Vorige week stond er overal in de pers dat uitbaters van campings elektrische auto's liever niet zien komen vanwege de manier waarop sommige EV-bestuurders de elektriciteit van de camping misbruiken. Het is naar verluid een bekend fenomeen bij uitbaters van campings en vakantiehuizen. Sommige huurders steken hun EV zomaar in een stopcontact van hun camper die aangesloten is aan het net van de camping of in een stopcontact van hun vakantiehuisje, wat niet de bedoeling is. Het feit dat camping- en vakantiehuisuitbaters hiervoor geen aparte tarieven aanrekenen aan de huurders, zorgt ervoor dat deze uitbaters zich bij wijze van spreken blauw betalen aan de “getankte” elektriciteit van deze EV’s. Het zorgt tevens ook voor een zwaardere belasting van het elektrisch net, dat hier meestal niet op is berekend.  Daar zijn de meeste uitbaters namelijk niet op voorbereid en het blijkt dat dit toch een streep door de rekening is van sommige uitbaters van campings en vakantiehuizen. 

De frustratie is bij sommige van deze uitbaters zodanig groot dat zij overwegen om EV’s geheel te verbannen van de camping. Deze uitbaters zien momenteel geen realistische oplossingen dus voelen ze zich genoodzaakt om dergelijke stappen te ondernemen. 

Omdat wij het een erg spijtige zaak zouden vinden als campinguitbaters groene wagens zouden willen verbannen van hun campings, willen wij mee nadenken over enkele alternatieve pistes en deze meegeven aan hen zodat het niet zover hoeft te komen. We willen tenslotte voor iedereen een leefbare wereld, zowel op vlak van milieu als op financieel vlak natuurlijk!


Wat kunnen oplossingen zijn voor uitbaters van campings en vakantiehuizen?

In de pers werden er enkele mogelijke oplossingen voorgesteld, zoals bijvoorbeeld het installeren van echte laadpalen om dit dan als verkoopsargument te gebruiken bij de verhuur van campingplaatsen of vakantiehuisjes. Zo kan men de investering van de laadpalen deels doorrekenen aan de huurders.

Een andere mogelijke oplossing, dat werd voorgesteld, is om een bovengrens in te stellen op het elektrische verbruik. Dit om te vermijden dat er overmatig gebruik wordt gemaakt van de elektriciteit op de campingplaats of in het vakantiehuisje.  


Wat stelt Pluginvest voor?

Wij nuanceren graag nog enkele mogelijke alternatieven, waarmee de uitbaters van campings en vakantiehuizen de impact op hun verbruik en elektrische belasting kunnen inperken. 

Het voorstel omtrent het verkoopsargument, dat hierboven al aan bod kwam, kan nog verder uitgediept worden. Zo kunnen uitbaters ervoor kiezen om een bepaald percentage van hun campingplaatsen of vakantiehuizen uit te rusten met AC laadpalen van een lager vermogen, zoals bijvoorbeeld een slim laadstation als onze Alfen Eve Single Pro-line, waarmee huurders hun wagen op één nacht volledig kunnen opladen. Uitbaters kunnen via dergelijke oplossing hun kosten op twee manieren recupereren:

  • Door deze campingplaatsen of vakantiehuizen aan een hoger tarief te verhuren. Zo kunnen uitbaters dit deels doorrekenen aan de huurders.

  • Daarnaast kan men met deze slimme laadpalen ook een eigen laadtarief instellen bovenop de effectieve elektriciteitskost. 

Er bestaan bovendien oplossingen om meerdere slimme laaadstations aan elkaar te koppelen in een slim laadnetwerk zodat het totale vermogen van het verbruik ook volledig gestuurd kan worden. Deze oplossingen worden ook bij Pluginvest aangeboden. De technische ‘bottlenecks' qua vermogen hoeven immers niet alleen op het niveau van één vakantiewoning of één campingplaats te liggen, maar kan ook overkoepelend worden aangepakt: per deel van het verdeelbord of per netaansluitingsniveau. Zo kan er ook maximaal ingespeeld worden op de eventuele lokale energieproductie van zonnepanelen. Voor meer informatie hierover, kan je steeds een gratis en vrijblijvend adviesgesprek inplannen zodat we al jouw vragen kunnen beantwoorden. 

Een andere mogelijkheid is om, naarmate de grootte van de camping, een aantal DC snelladers van hoog vermogen, zoals bijvoorbeeld de Ecotap DC 60, te installeren op strategische plaatsen op de campingsite. Deze snelladers zorgen ervoor dat een wagen veel sneller opgeladen is (op 15min tot 1u). Zo kan je vermijden dat huurders hun elektrische wagen dagen aan een stuk aan het elektrische net koppelen. Ook met deze laadoplossingen kan een uitbater van een camping of van vakantiehuizen het laadtarief kiezen, bovenop de elektriciteitskost, om de kosten op deze wijze te recupereren.

Bij sommige laadpaalbedrijven, zoals bij Pluginvest, kan de ganse administratie en facturatie afgehandeld worden via een eigen softwareplatform. Ter illustratie, is het platform van Pluginvest gekoppeld aan meer dan 450 andere spelers in de MSP (Mobility Service Provider) markt, zodat elke EV-bestuurder met zijn eigen laadpas van zijn eigen provider de laadpalen van Pluginvest kan gebruiken. Dit kunnen camping- of vakantiehuisuitbaters in hun voordeel uitspelen, gezien dat het communiceren van de laadmogelijkheden op hun campingsites, via de verschillende laad-Apps en laadkaarten, op zich al extra klanten kan aantrekken. Heel wat EV-rijders gaan specifiek op zoek naar campingplaatsen-plekken en vakantiehuizen met goede oplaadmogelijkheden. Op die manier kan het dus een win-win situatie worden voor zowel de huurder als de uitbater.