Waarom het CREG-tarief de beste optie is voor thuislaadsessies

Pluginvest hanteert het gebruik van de CREG-tarieven voor de terugbetaling van thuislaadsessies tussen werknemers en werkgevers. Onze CEO Sander Hereijgers en voorzitter van EV Charging Werkgroep bij EV-Belgium legt hieronder uit waarom het de beste manier blijft voor bedrijven om hun werknemers terug te betalen.

Wat is het CREG-tarief?

Maandelijks publiceert de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, de CREG, de gemiddelde kostprijzen van het elektriciteitsverbruik in België. Ze doen dit per regio en voor verschillende type afnemers. Het gemiddelde tarief van het elektriciteitsverbruik bij particulieren in België wordt hierbij ook gepubliceerd en is maandelijks in hun 'boordtabel' terug te vinden.

Het huidige CREG-tarief, alsook de tarieven van de afgelopen maanden, kan je hier terugvinden.

Klik hier voor het huidige CREG-tarief

Waarom een gemiddeld tarief gebruiken?

"Wij geloven dat het hanteren van het CREG-tarief de meest transparante en eerlijke methode is om werknemers te vergoeden. Dit standpunt wordt gedeeld door EV Belgium, de sectorfederatie van Charge Point Operators (CPO), en de meerderheid van de bedrijven in onze sector. Door dit beleid te volgen, voorkomen werkgevers dat ze verschillende tarieven moeten toepassen voor verschillende werknemers. Want je zou dit tenslotte ook niet doen voor een fietsvergoeding of andere onkostenvergoedingen." verklaart Sander.

"Het is niet rechtvaardig om werknemer A een ander tarief per kilowattuur te geven dan werknemer B, puur omdat ze op verschillende locaties in België wonen of omdat ze hun eigen energie opwekken via zonnepanelen in plaats van deze te kopen bij een energieleverancier."

"Recent zijn er suggesties gedaan in de pers om werknemers thuis een extra energiemeter te laten plaatsen door de netbeheerder. Het toevoegen van zo'n meter is iets wat Fluvius, de netwerkbeheerder in Vlaanderen, al enkele jaren aanbiedt. Dit brengt echter onnodige maatschappelijke kosten met zich mee, aangezien de slimme laadstations al geïntegreerde meters bevatten." verklaart onze CEO. 

"Deze meters zijn zeer nauwkeurig en strikt gereglementeerd qua nauwkeurigheid. Ze kunnen bovendien op afstand gelezen worden waarbij de data geïntegreerd wordt in jouw monitoring-platform waar je alle laadtransacties kan raadplegen."

Dit lijkt ons een stap achteruit, in plaats van vooruit, en iets wat de elektrische transitie eerder zal afremmen dan versnellen.

 Sander Hereijgers - CEO van Pluginvest

"Naast het vragen aan je werknemers om elektrisch te gaan rijden, een laadstation thuis te plaatsen en dit te laten keuren, zou je dan als werkgever ook nog aandringen om een extra energiemeter te plaatsen bij hen." betoogt Sander. "Dit lijkt ons een stap achteruit, in plaats van vooruit, en iets wat de elektrische transitie eerder zal afremmen dan versnellen."

In tegenstelling tot extra kosten en ongemak volgt Pluginvest de recente innovaties in de energiesector. Onze hoogspanningsnetbeheerder Elia, net als Europa, geeft hier via zijn principe van energieblokken een toekomstgerichte oplossing die Pluginvest ook onderschrijft.

"Door de digitalisering en decentralisering van ons energielandschap zullen we steeds meer nood hebben aan submetering (= het meten van energie achter een bestaande teller) en afrekening van verschillende types energieverbruik en productie op toestel niveau en zonder het plaatsten van bijkomende meters met overbodige kosten."

Visie op energieblokken

"Energie zou in kleinere 'blokjes' zo vrij mogelijk verhandeld moeten worden tussen de verschillende partijen. Ongeacht of deze lokaal of centraal is opgewekt en de plek waar deze wordt verbruikt." legt Sander verder uit.
"Ook de eindconsument zou aan deze energiemarkt-werking zo breed mogelijk moeten kunnen deelnemen als 'prosument' (= zowel producent als consument). Deze visie wordt 
Europees ook sterk ondersteund omdat dit de marktwerking zal versterken."

"Dit geldt bijvoorbeeld niet enkel voor lokale productie van zonnepanelen, maar ook voor het verbruik en terug-levering van je thuisbatterij, de werking van de warmtepomp en zo veel andere nieuwe technologieën. De batterij van je auto hoort hier ook bij. Als we voor elk van die technologieën de eindgebruiker gaan verplichten een extra kWh-meter te laten plaatsen, verhinderen we in de praktijk de vrije toegang tot deze veelbelovende markten. Het is een traject dat het potentieel van digitalisering in de energiesector teniet doet."

"We willen netbeheerders aanmoedigen tot het verder uitrollen van digitale energiemeters en de mogelijkheden die digitalisering bieden volledig te omarmen." spoort onze CEO aan.

"Wat er vervolgens achter deze energiemeter gebeurt moeten we overlaten aan de vrije markt en de marktspelers die met echte innovatie via digitalisering, internet-of-things, datacommunicatie en slimme laadpalen hierbij tot een echte versnelling in de markt kunnen zorgen. Wij zullen hiervoor de komende maanden ook nieuwe producten en services lanceren waarvoor al jaren geïnvesteerd werd in dataverwerking en IT-ontwikkeling."

Daarom herhalen we de oproep vanuit Pluginvest om het gebruik van de CREG-tarieven verder te omarmen en ook vanuit de administraties te laten bevestigen als het meest toekomstgerichte, transparante en technisch haalbare oplossing voor de terugbetaling van thuislaadsessies.