Emissievrije bedrijfswagens wordenvolledigaftrekbaar tegen 2026

 

Bedrijven kiezen alsmaar vaker voor groene mobiliteit voor hun wagenpark, dat is de trend van de laatste jaren. Elektrische bedrijfswagens zijn niet alleen goed voor het milieu, maar op termijn ook financieel voordeliger. Hier valt echter nog een tandje bij te steken en dat is ook Federaal Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, niet ontgaan. Zo heeft hij in april 2021 een voorstel bij de regering op tafel gelegd dat de financiële voordelen voor emissievrije bedrijfswagens zal uitbreiden en die van bedrijfswagens met verbrandingsmotor op korte termijn zal inperken. Hierover is sinds mei 2021 een akkoord binnen de regering. “Om ervoor te zorgen dat de sector zich kan voorbereiden op die omslag moet die beslissing nu genomen worden”, aldus Vincent Van Peteghem. 


Het akkoord


Van Peteghem heeft bij de regering het voorstel gedaan, waarover intussen een akkoord is, om enkel en alleen emissievrije bedrijfswagens 100% aftrekbaar te maken vanaf 2026, om de uitbouw van een groen wagenpark te faciliteren. Tegen 2031 zal dit afnemen tot 67,5% om het budgettair haalbaar te houden voor de overheid. Het plan zou eigenlijk al in 1 juli 2023 in werking treden. Vanaf dan zal de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens met verbrandingsmotor jaarlijks afnemen zodat er tegen 2028 geen aftrekbaarheid meer is voor vervuilende bedrijfswagens. Concreet, zal de aftrekbaarheid tegen 2025 gezakt zijn tot 75%, 50% tegen 2026, 25% tegen 2027 om dan uiteindelijk tot 0% te komen in 2028. Wil dit zeggen dat benzine- en dieselwagens na 2028 niet meer als bedrijfswagen mogen ingeschreven worden? Van Peteghem verduidelijkt: “Elke werkgever zal nog altijd aan zijn ­werknemer een benzine- of dieselwagen mogen aanbieden (…) De vrije keuze blijft, maar vervuilende bedrijfswagens zullen niet meer kunnen rekenen op een fiscaal voordeel”. Bovendien geldt deze aftrekbaarheidsregel voor emissievrije bedrijfswagens, die vanaf 2026 zou ingaan, ook voor lichte vrachtwagens en moto’s. Moest men dan toch kiezen voor lichte vrachtwagens of moto’s op brandstof zal de aftrekbaarheid slechts 50% bedragen. Het lijkt zo dat er een concrete omkadering onderweg is voor de vergroening van de “fleet” van bedrijven. 


Laadinfrastructuur


Met die switch naar eMobility gaat ook een nood voor laadpalen mee gepaard. Hiervoor wilt Van Peteghem ook een fiscale tegemoetkoming doen. Voor particulieren stelt hij een belastingvermindering van 45% voor laadpalen thuis die tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 geplaatst worden voor. In 2023 daalt dit tot 30 procent en tot 15 procent in 2024. Deze laadpalen moeten echter wel gevoed worden door groene energie en “Smart Charging” ingebouwd hebben, waarmee er specifiek wordt opgeladen op het beste moment. Deze belastingvermindering voor laadpalen bij particulieren thuis zal dus over tijd afnemen. Wie er dus snel bij is geniet van een groter voordeel! 


Voor bedrijven gelden andere regels. Semi-publieke laadpalen zullen voor 200 procent fiscaal aftrekbaar worden. Dit geldt voor laadpalen die geplaatst worden tussen september 2021 en eind december 2022. Vanaf januari 2023 zal de aftrekbaarheid 150% bedragen tot augustus 2024. Een nuance hierbij is dat de bedrijfsparking publiekelijk toegankelijk dient te zijn. Buurtbewoners moeten dus bijvoorbeeld na de kantooruren de mogelijkheid hebben om het parkeerterrein te betreden zodat ook zij gebruik kunnen maken van de laadinfrastructuur, al dan niet tegen betaling.


Hoe een vlotte transitie naar eMobility realiseren?


De overstap naar elektrische mobiliteit is misschien wel makkelijker dan u dacht! PlugInvest voorziet u van een totaaloplossing aan de hand van totaalontzorging. Zo wordt de switch naar eMobility kinderspel voor zowel werknemers als werkgevers en bedrijven. Zo biedt PlugInvest een oplossing voor alle voorgenoemde situaties, zoals een laadpaal bij werknemers thuis of op het werk. Het is ook mogelijk om laadinfrastructuur te voorzien voor het hele wagenpark van een bedrijf. Hierbij kan men opteren om deze laadpalen semi-publiek toegankelijk te maken, al dan niet met een extra kost aan verbonden voor de publieke gebruiker. Dit door middel van een publieke laadpas die men kan aanschaffen. Verder bestaat ook de mogelijkheid om zonnepanelen en/of een slimme meter van Fluvius te koppelen aan de laadinfrastructuur. Uiteraard wordt er voor alle werken die uitgevoerd worden standaard een keuringsattest van correcte installatie door PlugInvest mee opgenomen. 


Don't hesitate to contact us or give us a phone call at +32 3 376 85 80 to request more information.


Het Pluginvest Team 


Offerte aanvragen